Main Page Sitemap

Most popular

Tilby: Isolerglass, glass for energi- og innemiljkontroll, selvrensende glass. Tlf: 81 (0), kontaktskjema. Sandblst glass, bly- og metallinnfelt glass, glassystemer for fasader. Box halmstad, sverige, tlf. Avdelingen..
Read more
Lundestadveien 12 1760 bertfold, krogstadfjorden marina AS, motorvalg: Tohatsu og Honda. Autotor marine, motorvalg: Yamaha, semsveien 78 3676 notodden 35010500. Hamnegata 34 7714 steinkjer 74161796, verdal ..
Read more

Kommuneplanens arealdel trondheim


kommuneplanens arealdel trondheim

mindre utbyggingstiltak ikkje krev ytterlegare plan dersom det er gitt fresegner om utbyggingsvolum og uteareal, og forholdet til transportnett og anna lovverk. Kan detaljere meir i reguleringsplan, sj kartforskrifta. I kva omrde Forsvaret sjlv kan fatte vedtak om verksemd, bygg og anlegg 11 Fresegner til arealfreml - for lnfr-omrde og bruk og vern av vassdrag Omfang, lokalisering og utforming av bygningar og anlegg til landbruk og reindrift. Kan gjennom fresegnene definere nrare kva omsyn som skal ivaretakast ved regulering.

kommuneplanens arealdel trondheim

Birralee trondheim
Malekurs trondheim 2017
Vippe extensions trondheim privat
Uno restaurant trondheim

Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgr hvordan nasjonale ml og retningslinjer, og overordnede bt fra larvik til danmark planer for arealbruk, er ivaretatt. Kommuneplanen, kommuneplanen er den overordnede planen for Trondheim kommune og bestr av en arealdel og en samfunnsdel. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan for samfunnsutvikling. Planen skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen som behandles i samfunnsdelen og hvilke utslag og behov dette gir for arealbruken, og hvordan arealene samlet sett br disponeres for lse oppgaver og behov som avklares i samfunnsdelen,. Gjelde flerbruksplanlegging i omrder med sterke landskapsvernhensyn, men hvor pgende virksomhet kan utvikles noe. Arealdelen er et verkty til gjennomfre samfunnsdelen. Delomrder kan framstilles som en del av det samlede arealkartet eller som egne kartutsnitt. Landbruks-, natur- og friluftsforml samt reindrift. Igangsatte kommunedelplaner (arealplaner dragvoll (igangsatt planarbeid, planident k20140011 lade, Leangen (igangsatt planarbeid, planident k20110088). Alternativ kan vere arealfreml med fresegner. Her vil behovet vre forskjellig for kommuner med begrenset utbyggingsbehov og kommuner med stort utbyggingspress generelt eller innenfor visse typer arealer, som.eks. Tillate ndvendige bygningar, mindre anlegg og opplag i 100 metersbeltet langs sjen med sikte p landbruk, reindrift, fiske, fangst, akvakultur og ferdsel til sjs.kommuneplanens arealdel trondheim

Planen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke tiltak kommunen kan sette i verk.
Utsnitt av Trondheim kommuneplans arealdel 20122024.
Utsnittet viser Lade, Leangen og Rotvoll Kommuneplanens arealdel skal dekke heile kommunens areal, og skal vise disponering av areala og gje rammer og vilkr for nye tiltak og arealbruk med grunnlag i dei behova og tiltaka som kjem fram i samfunnsdelen.

Kystekspressen trondheim brekstad, Foliering trondheim, Britannia hotel trondheim parkering,


Sitemap