Main Page Sitemap

Most popular

If you'd like us to follow up with you, enter the details below. Closeout Ski-Doo Olympic Parts Accessories. We keep in stock everything that you need to..
Read more
If a candle worker is a church deacon, reverend, apostle, minister, or bishop, his or her practice of altar work and prayer on behalf of clients..
Read more

Det odontologiske fakultet bergen


det odontologiske fakultet bergen

forslag til vedtak. Det foreligger detaljerte beskrivelser av programmene. Styret sttter ogs forslaget om utskillelse av odontologisk klinikk fra et fremtidig felles medisinsk-odontologisk fakultet og forslaget om en felles, samlokalisert fakultetsadministrasjon. Kjeveortopedisk spesialutdanning er et trerig studium med opptak hvert tredje r, neste gang hsten 2001. Videreutdanning, den odontologiske videreutdanning, universitetet i Oslo, videreutdanningen ved Det odontologiske fakultet, Universitetet lillehammer kunstmuseum i Oslo omfatter for tiden flgende organiserte studieretninger: Endodonti. I dette flertallet inngr ogs studentene. Som et punkt to i vedtaket heter det at styret ber om at det legges frem en sak i oktobermtet hvor det blir gjort rede for en nrmere konkretisering av innhold og tidsaspektet for en sammensling av de to fakultetene. Honorarene i studentklinikken er beregnet skulle dekke materialutgifter, oppdekning osv og ligger derfor under takstene i den offentlige tannhelsetjenesten og privat praksis. Programmene starter med en felles obligatorisk kjernepensumdel frste hsten (septemberdesember). Adresse: Det odontologiske fakultet, videreutdanningen, Universitetet i Oslo, Postboks 1142 Blindern, 0317 Oslo. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer ble opprettet i 1992 av Helsedirektoratet som en prosjektgruppe under Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Det medisinsk-odontologiske fakultet har satt i gang arbeidet med.
I studentklinikken mottar vi pasienter som etter en underskelse.
Institutt for klinisk odontologi har egen tannklinikk som bestr av to hoveddeler ;.

I spesialistklinikken(e) mottas pasienter etter henvisning fra tannlege eller lege for spesielle underskelser og behandlinger. De er dermed kvalifisert til ske om ln i Statens lnekasse for utdanning. Institutt for klinisk odontologi (IKO) ved, universitetet i Bergen ble etablert som et eget institutt fra. Styret sttter heller ikke forslaget om at odontologisk klinikk styrkes konomisk ved «en viss smbtlaget kristiansund overfring av midler fra budsjettet til det nvrende odontologiske fakultet». Behandlingsmetoder og kvalitet p den behandlingen som utfres er i samsvar med det som til enhver tid gjelder i moderne odontologi. Det er ogs mulig ta et torig Master-studium innen kliniske fag, og dette kan eventuelt kombineres med den kliniske videreutdanningen. Fra IKO utgr rlig omkring 50 vitenskapelige publikasjoner og 5 doktorgradsavhandlinger. Instituttet er lokalisert i rstadveien 17. Videre stttes forslaget om at dimensjonering av de nye fakultets- og instituttadministrasjonene vurderes ut fra bemannings- og dimensjoneringsplanen ved Det medisinske fakultet, og en vurdering av ansvars- og oppgavefordeling mellom fakultet og institutter. Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin, Stockholm rsrapporter fra Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer.

Hr bergen
Rema 1000 wergeland bergen


Sitemap