Main Page Sitemap

Most popular

Howell, 32, of Monclair Avenue, Batavia, is charged with: endangering the welfare of a child; possession of a hypodermic instrument; second-degree criminal use of drug paraphernalia; and..
Read more
The neighbouring farms have the names stby, Sunnby, and Nordby, the coat-of-arms is from modern times. Spotify Business, nsket hotellsjef Ole Gunnar Borlaug, spille oppdatert musikk..
Read more

Ortopedisk poliklinikk haugesund


ortopedisk poliklinikk haugesund

klart kven som har ansvaret for eventuell vidareformidling av fallteamets vurderingar ved utskriving av pasienten. Det var heller ingen opplysningar om tiltak som var sette i verk etter operasjon, eller tilrdingar i epikrisar om flgje opp ernringstilstanden etter utskriving. Tilsette i seksjonen har ikkje ftt opplring om kartlegging og oppflging av ernringsstatus. Det er og del av det landsomfattande tilsynet med spesialisthelsetenester til eldre i 2011 som blir utfrt etter oppdrag fr Statens helsetilsyn. Ortopedi er et kirurgisk fag hvor en behandler ledd, knokler samt bltdeler. Frist for gi tilbakemelding om tiltak for rette avviket.

Tilsynet blei utfrt som systemrevisjon. Avviket byggjer p flgjande: Pasientens ernringsmessige risiko blir ikkje vurdert slik som tilrdd i gjeldande nasjonale faglege retningsliner for frebygging og behandling av undernring. Avvik dreier seg om at krav som er gitt i eller i trd med lov eller forskrift, ikkje er oppfylte. Kva tilsynet omfatta Tilsynet er avgrensa til behandling av skrpelege pasientar over 80 r med hoftebrot som helsemessig er klassifiserte som ASA 3 eller ASA. Regelverk Oversikt over lover og forskrifter som ble anvendt under tilsynet: Lov. Denne rapporten omtalar avvik som blei avdekt innan dei omrda tilsynet omfatta. Innleiing, rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Helse Fonna HF, Kirurgisk ya sushi trondheim klinikk, Ortopedisk seksjon, Haugesund Sjukehus. Uavklarte ansvarsforhold, manglande opplring til tilsette, manglande rutinar og manglande ordningar for oppflging og evaluering av verksemda i seksjonen, kan ha innverknad bde p kvaliteten p helsehjelpa og pasienttryggleiken. Vi er et offentlig godkjent sykehus og har kort ventetid slik at du kommer raskere tilbake i arbeid og aktivitet.

Lagerhotell haugesund, Parkering markedet haugesund, Bergen haugesund km,


Sitemap